Logo Roadjet

ADR Transport

RoadJet biedt nationaal en internationaal ADR transport. Uw partner voor ieder type lading, door heel Europa.
Route4
ADR Transport

Wat is ADR transport

Onder ADR transport verstaan we het vervoer van gevaarlijke stoffen, volgens de veiligheidseisen die hiervoor gelden. Bij RoadJet zijn we gespecialiseerd in het vervoeren van allerlei gevaarlijke stoffen. Onze ADR service valt onder ons container transport. Tot de doelgroep voor ADR transport behoren onder andere: industrie- en productiebedrijven, distributie en logistiek bedrijven, bouw- en infrastructuurbedrijven, landbouwbedrijven, gemeentelijke diensten, afvalverwerkingsbedrijven, laboratoria en detailhandel. Valt u buiten deze sectoren, maar heeft u wel ADR transport nodig? Neem contact met ons op.

Wetgeving ADR transport

ADR, oftewel “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route,” is een Europese overeenkomst die zorgt voor veilig en efficiënt vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Deze sinds 1957 bestaande regels beschermen mensen, dieren en het milieu door risico’s zoals lekkages en explosies te minimaliseren. Het naleven van ADR is wettelijk verplicht voor bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren. Dit voorkomt zware boetes en juridische problemen en zorgt voor internationaal erkende transportstandaarden. Bedrijven die ADR-richtlijnen volgen, winnen klantvertrouwen en beperken hun aansprakelijkheid bij ongevallen, wat ook helpt bij het verkrijgen van verzekeringen. Daarnaast draagt ADR bij aan duurzame bedrijfspraktijken door milieuschade te voorkomen. Kort gezegd, ADR-regelgeving is cruciaal voor veiligheid, wettelijke naleving, bedrijfsreputatie en milieubescherming in zowel nationale als internationale logistiek.

ADR transport door RoadJet

Onze ADR-transportdiensten omvatten het veilige en efficiënte vervoer van diverse gevaarlijke stoffen, waaronder chemische producten, brandbare vloeistoffen, gassen en explosieven. 

Gecontroleerde temperatuur door Genset

We maken gebruik van gespecialiseerde genset containers, die zijn uitgerust met generatoren om de temperatuur en condities te reguleren, wat essentieel is voor het veilig transporteren van temperatuurgevoelige en gevaarlijke materialen. Onze professionele en goed opgeleide chauffeurs zorgen ervoor dat alle ADR-regelgevingen strikt worden nageleefd, zodat uw goederen op tijd en in perfecte staat aankomen.

ADR gecertificeerde chauffeurs

Bij RoadJet staat certificering en naleving van ADR-regelgeving hoog in het vaandel. Ons bedrijf heeft alle benodigde ADR-certificaten die bevestigen dat we voldoen aan de strenge veiligheidsnormen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Onze chauffeurs krijgen regelmatig training en worden gecertificeerd om ervoor te zorgen dat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste voorschriften en procedures. Deze inzet voor naleving en voortdurende verbetering zorgt ervoor dat we de veiligheid van onze transporten kunnen garanderen en het vertrouwen van onze klanten en partners behouden.

Container transport services

Op zoek naar de expert op het gebied van container transport? Wij verzorgen: